First name : Abeer-aldekrayat

Abeer-aldekrayat : Best remembered one than ever.

• First name Abeer-aldekrayat are a Girl name

إسم : عبير الذكريات

عبير الذكريات : أطيب ما يتذكره المرء مما مضى.

• إسم عبير الذكريات هو إسم أنثى

Prénom : Abeer-aldekrayat ( Abeer souvenirs )

Abeer-aldekrayat : Meilleur souvenir d'une que jamais.

• Prénom Abeer-aldekrayat est un prénom FémininOther arabic names