First name : Awraad

Awraad : Urad and no one even mentioned urad Koran

• First name Awraad are a Girl name

إسم : أوراد

أوراد : أوراد وليس ورد واحد بل أوراد القرآن

• إسم أوراد هو إسم أنثى

Prénom : Awraad ( Urad )

Awraad : Urad et n'a même mentionné urad Coran

• Prénom Awraad est un prénom FémininOther arabic names