First name : Yafa

Yafa : Meaning Jaffa

• First name Yafa are a Girl name

إسم : يافا

يافا : معنى يافا

• إسم يافا هو إسم أنثى

Prénom : Yafa ( Jaffa )

Yafa : Signification Jaffa

• Prénom Yafa est un prénom FémininOther arabic names