First name : yaafir

yaafir :   Yafour.

• First name yaafir are a Boy name

إسم : يعافير

يعافير : يعفور.

• إسم يعافير هو إسم ذكر

Prénom : yaafir ( Iever )

yaafir :   Yafour.

• Prénom yaafir est un prénom MasculinOther arabic names