First name : Wasafi

Wasafi : Many description.

• First name Wasafi are a Boy name

إسم : وصفي

وصفي : كثير الوصف.

• إسم وصفي هو إسم ذكر

Prénom : Wasafi ( Wasfi )

Wasafi : Beaucoup description.

• Prénom Wasafi est un prénom MasculinOther arabic names