First name : Qaranya

Qaranya : Sex is grown for its fruit trees and decorating, of Quranic platoon.

• First name Qaranya are a Girl name

إسم : قرانيا

قرانيا : جنس شجر يزرع لثمره وللتزيين، من الفصيلة القرانية.

• إسم قرانيا هو إسم أنثى

Prénom : Qaranya ( cornouiller )

Qaranya : Le sexe est cultivé pour ses arbres fruitiers et de la décoration, de peloton coranique.

• Prénom Qaranya est un prénom FémininOther arabic names