First name : Lin

Lin :   Humane, easy, and amenities, and paper.

• First name Lin are a Boy name

إسم : لين

لين : رفق، سهولة، ولطافة، ورقة.

• إسم لين هو إسم ذكر

Prénom : Lin ( Lin )

Lin :   Humain, facile, et des équipements, et du papier.

• Prénom Lin est un prénom MasculinOther arabic names