First name : Fareh

Fareh :   : Pleasure and HB.

• First name Fareh are a Girl name

إسم : فرح

فرح : : سرور وغبطة.

• إسم فرح هو إسم أنثى

Prénom : Fareh ( Farah )

Fareh :   : Plaisir et HB.

• Prénom Fareh est un prénom FémininOther arabic names