First name : Daker

Daker : Strong memory, Fatin unforgettable.

• First name Daker are a Boy name

إسم : ذاكر

ذاكر : قوي الذاكرة، فطين لا ينسى.

• إسم ذاكر هو إسم ذكر

Prénom : Daker ( Zakir )

Daker : Très bonne mémoire, Fatin inoubliable.

• Prénom Daker est un prénom Masculin



Other arabic names