First name : Burouq

Burouq :   Lightning.

• First name Burouq are a Girl name

إسم : بُرُوق

بُرُوق : بَرْق.

• إسم بُرُوق هو إسم أنثى

Prénom : Burouq ( éclairs )

Burouq :   Lightning.

• Prénom Burouq est un prénom FémininOther arabic names